Co zawiera projekt

Biuro projektowe

Nasze biuro projektowe opracowuje projekty instalacji chłodniczych oraz branż związanych, w tym wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania oraz  AKPiA.

W naszym zespole projektowym znajdują się doświadczeni inżynierowie z długoletnim stażem oraz młodzi projektanci, otwarci na nowości.

Dzięki temu nasze projekty wykonane są rzetelnie, w oparciu o najlepsze praktyki inżynierskie, a jednocześnie z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Takie podejście jest szczególnie ważne przy projektowaniu zaawansowanych i skomplikowanych układów trigeneracji w dużych obiektach przemysłowych lub biurowych.

 

 

Projekt instalacji chłodniczej lub trigeneracyjnej wykonywany jest zazwyczaj dwu- lub trzyetapowo.

 

Projekt koncepcyjny

Na początku powstaje zawsze projekt koncepcyjny, który umożliwia określenie możliwości, oszacowanie kosztów oraz opłacalności inwestycji. Jest to rodzaj studium wykonalności.

Projekt budowlany

Po pozytywnej weryfikacji koncepcji opracowany zostaje projekt w stadium budowlanym (zazwyczaj w przypadku, gdy powstaje nowy obiekt i opracowywany jest projekt architektoniczno-budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę). Na tym etapie konieczne jest prawidłowe i najkorzystniejsze określenie warunków przyłączeniowych,  oszacowanie zapotrzebowania na media oraz uwzględnienie w konstrukcji wszystkich obciążeń. W projekcie budowlanym  wydane zostają wszystkie niezbędne wytyczne dla branż związanych, między innymi dla branży ogólnobudowlanej, konstrukcyjnej, wod-kan oraz elektrycznej. W wytycznych znajdują się dobory urządzeń, z ciężarami i gabarytami, lokalizacja urządzeń, sposób prowadzenia tras instalacji, określenie miejsc przejścia przez ściany i stropy, dane elektryczne, podstawowe schematy jak schemat maszynowni, itp.

 

Projekt wykonawczy

Ostatnim etapem projektowania jest projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rozwiązania, detale oraz dokładną specyfikację materiałową. Projekt ten stanowi postawę do realizacji inwestycji.

Taki trzyetapowy sposób prowadzenia prac projektowych jest najbardziej korzystny, gdyż pozwala uniknąć błędów przy wystąpieniu o warunki przyłączeniowe, projektowaniu konstrukcji lub przygotowywaniu pomieszczeń technicznych.

Często stosowanym rozwiązaniem jest jednak opracowanie projektu wykonawczego bezpośrednio po projekcie koncepcyjnym. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku obiektów istniejących, modernizowanych lub gdy Inwestor  zgłosił się do nas już w trakcie budowy nowego obiektu. W takim przypadku pomagamy dostosować zastaną strukturę do nowych potrzeb, zarówno w zakresie mediów, jak i kwestii konstrukcyjno-budowlanych. W razie potrzeby nasi projektanci zaprojektują fundamenty oraz konstrukcje wsporcze pod urządzenia, zaplanują zmiany w instalacji elektrycznej, w podłączeniach wod-kan, itp.

 

Jakie dane są potrzebne do projektowania

Przed przystąpieniem do opracowania projektu nasz projektant lub inżynier sprzedaży umawia się na spotkanie z Inwestorem. Podczas spotkania omówione zostają kwestie potrzeb i oczekiwać Inwestora, wstępnie określone zostają możliwości wdrożenia odpowiedniego systemu, wykonywane są też pierwsze pomiary i oględziny miejsc lokalizacji urządzeń oraz prowadzenia rurociągów.

Ze strony Inwestora konieczne jest określenie źródła zasilania w energię cieplną lub pierwotną, oszacowanie ilości dostępnej energii, podanie parametrów energii oraz sprecyzowanie oczekiwań i priorytetów (np. czy ważniejsze jest maksymalne zagospodarowanie odpadowej energii, a ilość energii chłodniczej jest traktowana wynikowo czy raczej celem jest osiągnięcie określonej ilości energii chłodniczej lub elektrycznej, a ilość włożonej energii cieplnej jest drugorzędna).

Możesz posłużyć się naszą Ankietą i wysłać do nas zapytanie, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy przygotować wytyczne do projektu.

Rozpoczynając prace projektowe dobrze jest również dysponować projektem ogólnobudowlanym w formie cyfrowej ale nie jest to absolutnie niezbędne (jeżeli brak jest jakiejkolwiek dokumentacji projektowej obiektu, możemy wykonać inwentaryzację).