Górnośląski Park Przemysłowy

Projekt wykonawczy oraz realizacja instalacji trigeneracji w GPP Business Park w Katowicach. W 2013 roku ten budynek biurowy klasy A uzyskał prestiżowy certyfikat BREEAM International na poziomie "Outstanding". Jest to pierwszy w Polsce i drugi w Europie obiekt tej klasy. Kluczową kategorią braną pod uwagę podczas oceny obiektu jest zużycie energii, które w tym przypadku ograniczono między innymi dzięki zastosowaniu systemu trigeneracji. 

Układ pokrywa częściowe zapotrzebowanie obiektu na media w wysokości: 230kW energii elektrycznej, 350kW energii cieplnej, 230kW chłodu. Układ trigeneracji wyposażono w system free-coolingu zimowego. Cała instalacja została opomiarowana licznikami energii zintegrowanymi z przepływomierzami ultradźwiękowymi. Wszystkie urządzenia w instalacji wyposażono w moduły M-Bus.