MARMA Polskie Folie, Kańczuga

Dostawa wraz z uruchomieniem dwustopniowego agregatu absorpcyjnego SAB-MW 005 G0, zasilanego gorącą wodą o temperaturze 80°C. Urządzenie pozwala również, na pracę z wodą o niższej temperaturze zasilania (do 75°C). Wytworzona woda lodowa wykorzystywana jest do chłodzenia hali produkcyjnej.