OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "WARTA", CZĘSTOCHOWA

Dostawa dwustopniowego agergatu absorpcyjnego SAB-HW005 G0 o wydajności chłodniczej 190 kW oraz zamkniętej wieży chłodniczej MITA MCC I3-09 o wydajności 457 kW na potrzeby instalacji trigeneracji na terenie Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie.