Strunbet

Projekt oraz realizacja instalacji chłodzenia kruszywa w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych STRUNBET w Bogumiłowicach. Kruszywo chłodzone jest za pomocą zimnego strumienia powietrza.

W okresie zimowym instalacja wykorzystywana jest do podgrzewania kruszywa. W systemie zastosowano dwie centrale nawiewne o łącznej wydajności 14000m3/h, absorpcyjny agregat wody lodowej o wydajności 125kW zasilany z istniejącego modułu kogeneracyjnego oraz zamknięta wieża wyparna o wydajności 375kW