Szpital olsztyn

Dostawa urządzeń chłodniczych (agregatu absorpcyjnego oraz wieży chłodniczej) do Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Wydajność chłodnicza dostarczonego absorpcyjnego agregatu to 315kW, wydajność wieży wodnej 767kW.