WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY, WROCŁAW

Dostawa agregatu absorpcyjnego SAB-HW021 G1 o wydajności chłodniczej 500 kW wraz z układami pompowymi oraz automatyką sterującą.

Uruchomienie węzła chłodu.
Obecnie, na podstawie odrębnej umowy, świadczymy usługi serwisowe.