ZGO GAĆ

Projekt wykonawczy oraz realizacja instalacji trigeneracji w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać w Oławie. Dostarczono, zamontowano i uruchomiono moduł ciepła i chłodu, w którego skład weszły miedzy innymi: absorpcyjny agregat wody lodowej o wydajności 230kW zasilany z instalacji grzewczej, wieża wodna, kompletna instalacja wody lodowej oraz wody grzewczej, stacja uzdatniania wody oraz system AKPiA.