Zajmujemy się realizacją inwestycji od projektu do uruchomienia.

Nasz zespół opracuje projekt instalacji, wykonana specyfikację materiałową, dostarczy materiały i urządzenia na budowę, wykona montaż i uruchomienie systemu, zapewni również obsługę serwisową.

Wykonujemy również prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia, jak fundamenty, konstrukcje wsporcze, przebicia, izolacje ogniowe, itp.

Nasza ekipa montażowa wykonuje wszystkie zaprojektowane przez nas instalacje, w tym chłodnicze, wentylacyjne, c.o., c.w.u., podłączenia wod-kan, kotłownie gazowe, systemy AKPiA.

W naszym zakresie może się również znaleźć część elektryczna przedsięwzięcia z modułem kogeneracyjnym.