PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH, Lipno

Dostawa jednostopniowego agregatu absorpcyjnego SAB-HW010 G1 o wydajności chłodniczej 350 kW wraz z otwartą wieżą chłodniczą PME 2403 E CW o wydajności 847 kW.

 

 

Urządzenia znalazły zastosowanie w instalacji wytwarzania wody lodowej na potrzeby klimatyzacji komfortu w Nowym Centrum Lipna.